Українска Націонал – Трудова Партія

Етика замість моралі

Мораль (лат. Moralis) – система поглядів на життєве призначення людини, що охоплює поняття добра і зла, сенсу життя, справедливості й совісті;

Етика (грець. Ethika) – це образ думки, що досягається на рівні самовизначення, метою якого, є обґрунтування моделі гідного й наповненого сенсом життя. Етика передбачає радикальне звільнення людини від протиприродних і штучно створених догм, за допомогою самоусвідомлення, а також за допомогою пробудження в людині її внутрішніх сил і задатків.

Націонал-трудова ідея, як вираження національного соціалізму нової генерації, принципово відрізняє поняття етики і поняття моралі. Мораль, яка розуміє себе, як вічну догму, що підходить для всіх людей, бере свої джерела від іудоїзованої форми християнства. Принципи моралі будуються на іудохристиянській догмі про всезагальну рівність людей, а також на старозаповітних заповідях, створених по типу – “ти повинен…”, “ти не повинен…”. Мораль, що нині діє в європейському культурному просторі – це ніщо інше, як догмат іудоїзованого відгалуження християнства з якого випливає: залежно від того, наскільки людина дотримувалась заповідей, будуть оцінені її добрі й злі вчинки, для винесення вердикту про вид і місце перебування її душі після біологічної смерті тіла.

З початком революції освіти, мораль поступово звільняється від свого релігійного початку. Втративши релігійну основу, а значить і свою внутрішню виправданість, мораль продовжує залишатися дієздатною у своїй головній і протиприродній формулі – догмі про всезагальну рівність людей.

Догма про “всезагальну рівність” стає основою новітніх уявлень 18-го й 19- століття, які внаслідок цього породили демократію, ліберальний капіталізм і марксизм. У свою чергу, вищевказані ідеології протягом усієї своєї історії й по сьогоднішній день прагнуть підірвати життєві основи арійської раси, її національні й культурні підвалини. Таким чином, протиприродний догматизм – первинна основа моралі, стає на службу людиноненависницьких теорій.

Догма “про всезагальну рівність” продовжує нагло нав’язуватись, поширюючись подібно отруті, що потрапила в ослаблену іудохристиянством європейську культуру й цивілізацію.

Таким чином, грубо зневажаються закони природи, що повсюдно демонструють нам нескінченну різноманітність живих форм. На прикладі людської особини можна підкреслити – люди відрізняються між собою:

• за ознаками статі (чоловіча/жіноча);
• індивідуальними психофізіологічними особливостями й показниками;
• за біологічними і духовними ознаками, поділяючись при цьому на раси і народи.

Цікавим фактом є також те, що навіть в однояйцевих людських близнюків, на перший погляд схожих як дві краплі води, формуються різні малюнки на шкірних покривах пальців, різний, а іноді й протилежний темперамент, різні смакові звички й переваги.

Усе перераховане вище є лише крихітною часткою аргументів на користь того, що “рівності всіх і вся” попросту не існує.

Зберегти й зміцнити природне різноманіття живих форм – обов’язок, що диктується нам законами життя.

На місце протиприродної “моралі”, національний соціалізм ставить етику ідеалістичного позитивізму. Як уже було відзначено вище, у нашім розумінні, етика – це образ думки, що досягається на рівні самовизначення, метою якого, є обґрунтування моделі гідного й наповненого сенсом життя. Етика передбачає радикальне звільнення людини від протиприродних і штучно створених догм, за допомогою самоусвідомлення, а також за допомогою пробудження в людині її внутрішніх сил і задатків. Таким чином, етика передбачає повну відмову від протиприродних конструкцій моралі, що стоїть на поняттях “добра”, “зла”, “справедливості” і “совісті”.

Націонал-трудова соціалістична етика ґрунтується на науковому сприйнятті законів природи (біологічної спадковості, диференціювання й боротьби), що грають основну роль для людської спільноти. Тим самим, нашому розумінню етики, далекі які-небудь протиприродні й штучні догмати “моралі”. Наша етика реалізується завдяки волі вільної людини, що бажає наповнити своє життя величним змістом і значимістю. Людина, що вибирає для себе шлях служіння великій ідеї, будує фундамент своєї власної волі. Мета і зміст націонал-трудової етики – виживання і подальший розвиток нашого народу та всієї арійської раси. Народна спільнота нового типу представляється національним соціалізмом у вигляді сукупності трьох станових поділів:

1. Стан робочих (зайняті в трудовій діяльності);
2. Стан воїнів;
3. Стан керівників-організаторів;

Зазначений становий поділ, відповідає природному образу людини, визнаному правим соціалізмом. Природний образ людини формується на базі одного з існуючих типів: робітники, воїни, керівники. Даний поділ становить поняття про етичні принципи, закладені в націонал-трудовому способі світогляду:

1) Етика робочого стану. Працівник, який на своєму робочому місці, підібраному відповідно до внутрішніх задатків і здатностей цієї людини, демонструє високий рівень трудових показників і професійних досягнень, корисних для Народної спільноти, запроваджує в життя етику робочого стану. Подібний етичний принцип спрямований на становлення Нового природного порядку, у якім егоїстичний підхід середньостатистичного буржуазного обивателя поступить своє місце етиці робочого стану, що направляє весь внутрішній потенціал, задатки і схильності працівника на службу Народній спільноті. Виховати майбутні покоління трудящих відповідно до вищевказаного етичного принципу – пріоритетне завдання Української Націонал-Трудової Партії.

2) Етика воїнів. Етичні принципи активіста національного соціалістичного руху надано у вигляді Десяти заповідей політичного солдата, які коротко викладені в Статуті УНТП. Кожний з десяти принципів покликаний відображати внутрішню сутність нашого бойового товариства. Етика воїнів закликає НС-активістів – політичних солдатів до готовності повністю й без залишку присвятити своє життя НС-Руху й самовідданій боротьбі за нашу ідею становлення Нового природного порядку. Героїчна стійкість у боротьбі, сміливість і готовність до самопожертви врешті-решт мають стати на службі Партії й Народної спільноти. При цьому практика втручання організації в особисте життя своїх функціонерів порочна й неприпустима. Приватне життя політичного солдата виконуючого повною мірою свій борг перед організацією залишається недоторканним. До поняття “особистого життя” відносяться всілякі життєві, побутові, сексуальні, робочі звички й переваги. Вирішальним фактором для оцінки бойового товариша служить винятково його безпосередній внесок у нашу спільну боротьбу! Об’єднання політичних солдатів – це бойове товариство, а не секта “борців за громадську мораль”! Будучи включеними у тверду систему, що складається з імперативних наказів і дій, політичні солдати мають стати рукою, що тримає меч національної соціалістичної революції;

3) Етика керівників. Політичні солдати, які самовіддано й до кінця дотримуються принципів, закладених в етиці воїнів, стають найвищим уособленням своєї раси й людської особистості. Саме тому, із кращих представників стану воїнів формується стан керівників-організаторів – майбутніх вождів нації.

Зважаючи на те, що носієм волі нації виступатиме НС-Партія, то керівники партії й вожді нації будуть збігатися в одних особах. При цьому національний соціалізм нової генерації заперечує культ особистості, розуміючи, що тільки колектив, що складається із представників партії, може бути абсолютним носієм життєвої волі нації.

Розуміння вищевказаних “етичних принципів” дає можливість кожному представникові народного організму знайти своє, найкраще для конкретного індивідуума, місце в Народній спільноті.