Українска Націонал – Трудова Партія

Програма УНТП

15 пунктів партійної програми є тимчасовими і можуть зазнати доповнень, проте в засадах вони є незмінними і партія змагатиме доти, доки ці вимоги не будуть втілені у життя.

1. Українська Націонал-Трудова Партія – це спілка українців, яка прагне об’єднання всього нашого народу у Великій Українській Державі та здійснення її влади на підставі національної і соціальної справедливості.

2. Ми змагаємо за рівні права нашого народу серед інших, а також виступаємо проти втягування України в інтернаціональні економічні та військові утворення, втручання іноземних держав, іноземців і міжнародного капіталу у внутрішні справи нашої держави.

3. Тому громадянином України може бути лише людина українського або спорідненого походження, яка несе користь народу. Держава повинна забезпечити рівність усіх громадян у правах і обов’язках. Особи без українського громадянства мусять жити на правах іноземців або осіб без громадянства. Право посідати державні посади має належати лише громадянам України.

4. Ми вимагаємо встановлення жорсткої міграційної системи, що зупинить засилля чужинців, які несуть руйнівне змішання, злочинність і позбавляють наших громадян праці

5. Ми вимагаємо нещадної боротьби зі злочинністю, відновлення смертної кари і винесення справедливого покарання паразитам на тілі нашої нації, передусім ціновим спекулянтам і всім, хто обкрадає народ. Причому всі нетрудові олігархічні прибутки та вкрадені кошти мусять бути конфісковані.

6. Інтереси суспільства і держави мають поєднуватись, а не суперечити одне одному. Тому обов’язком кожного громадянина має бути труд, спрямований на добро суспільства. Ми вимагаємо:
а) знищення кредитного рабства та заборони легких (нетрудових) прибутків;
б) націоналізації усієї фінансової, банківської та страхової сфери економіки;
в) соціалізації більшої частини великих підприємств з одночасним гарантуванням збереження прав приватної власності, в тому числі і на засоби виробництва;
г) створення потужної загальнодержавної трудової корпорації;
д) викорінювання будь-яких проявів корупції у органах державних влади. Останнє має здійснюватись найжорстокішими засобами.

7. Держава повинна забезпечити гідні умови для життя і праці кожному громадянину. Тому ми вимагаємо:
а) гідної зарплати для робітників і її зростання відповідно до прибутків підприємств;
б) створення та розвитку середнього класу, шляхом державної підтримки дрібних і середніх підприємців;
в) реформи села, спрямованої на його відродження відповідно до інтересів селян;
г) всебічного забезпечення пенсіонерів.

8. Ми вимагаємо проведення земельної реформи відповідно до інтересів суспільства, що означає заборону приватизації землі іноземцями, запровадження жорсткої процедури відведення землі під будівництво у великих містах і заборону всяких земельних спекуляцій. Приватизовані землі, що були придбані незаконним шляхом або використовуються всупереч інтересам нації, мають бути конфісковані. Право отримання у особисту власність земельної ділянки, компенсується особистим трудовим обов’язком – працювати на цій землі.

9. Ми вимагаємо реформи державної системи освіти. Пріоритетом нової народної освіти повинно бути виховання якомога більшої кількості фахівців, вірних національній ідеї і здатних нести практичну користь державі. Тому ми вимагаємо запровадження безоплатної освіти у державних навчальних закладах.

10. Держава повинна вжити всіх заходів для того, щоб зупинити вимирання нашого народу та забезпечити його здоровий розвиток. Передусім шляхом:
а) захисту сім’ї, матері і дитини;
б) заохочення дітонародження;
в) безоплатної охорони здоров’я усіх верств народу;
г) загальнообов’язкового фізичного виховання молоді;
д) підтримки спортивних клубів та об’єднань.

11. Ми вимагаємо негайного виведення з території держави усіх іноземних військ та проведення військової реформи у Збройних силах України, що полягатиме у створенні потужної національної армії на засадах призову та відновлення ядерного статусу держави.

12. Ми вимагаємо боротьби проти будь-якої антинаціональної діяльності і заборони на використання з цією метою засобів масової інформації (ЗМІ). Тому:
а) всі українські телеканали, радіохвилі і газети повинні належати громадянам України і виходити українською або російською мовою;
б) решта ЗМІ повинні реєструватись як неукраїнські і виходити відповідними національними мовами;
в) будь-який чужинський вплив на українські ЗМІ має бути заборонений;
г) всі видавництва, телеканали, радіохвилі і преса, що шкодять інтересам суспільства, мусять бути заборонені;
д) держава повинна поборювати і перешкоджати поширенню дегенеративної культури, що розкладає духовні основи народу.

13. Ми виступаємо за свободу релігій та віросповідань, якщо вони не шкодять народу і являють для нього цінну духовну основу. Всяка релігія, яка загрожує існуванню народу і держави, мусить бути заборонена. Ми не пов’язуємо себе з жодною релігійною конфесією, разом з тим підтримуємо позицію ідеалістичного позитивізму, як засіб боротьби з існуючим матеріалістично-дегенеративним духом, що став панівним у суспільстві. Оздоровлення народної свідомості можливе виключно в умовах всезагального застосування головного життєвого принципу: „Інтереси суспільства понад усе! Народні інтереси вище особистих !”.

14. Ми вимагаємо придушення будь-яких спроб розколу і послаблення державності. Держава потребує створення сильної централізованої влади, що поширюватиметься на всю територію держави та стоятиме на захисті національних інтересів України і соціальних інтересів українців.

15. Для здійснення всіх цих вимог необхідне їх законодавче закріплення і проведення правової реформи. Тому ми вимагаємо скасування західного ліберального права і встановлення українського традиційного права.

На боротьбу за здійснення цих вимог ми зобов’язуємось покласти свою працю, майно і кров.

Київ, 24 серпня 2005 р. (в редакції, станом на 25.07.2006р.)