Українска Націонал – Трудова Партія

Полон

В наші дні панівною є теорія, що проголошує суспільство певною механічною сукупністю окремих людей, а державу розглядає в кращому разі як союз пов’язаних деякою спільною метою окремих осіб або їх об’єднань. Картину, що відповідає цій теорії побудови суспільства можна порівняти з купою каменів, єдиною реальністю якої є окремі глиби, її зовнішня форма зовсім випадкова і не має значення чи лежить один камінь вгорі або внизу.

Якщо ж розглядати державу з точки зору здорового глузду, то вона асоціюється з будинком. Будинок, ясна річ, складається з окремих частин: цегли, гравію, бетону, вікон, дверей, балок і так далі і так далі. Але при цьому є абсолютно очевидним, що будинок – це щось значно більше ніж проста сума безлічі цегли, дошок та інших складових. Будинок, як і держава, – це свідомо зведені професіоналами-будівельниками окремі конструкційні елементи за заздалегідь розробленим архітекторами планом.

Тільки служіння, служіння всій Народній спільноті зможе подолати протиріччя та пробудити людей заради вищої мети. Саме у Народній спільноті полягає ключовий зміст, за допомогою якого будуть розв’язані проблеми майбутнього та сьогодення. Тільки так виникне всеоб’ємне відчуття довіри та впевненості, а з розвалин сьогоднішньої грабіжницької економіки зможе повстати органічно структуроване народне господарство корпоративного типу. Сьогодні окрема людина є безпорадною здобиччю різних ділків, що борються за панування. Але ніде чітко не викривається справжній ворог – безжалісний експлуататор, що наживається на тяжкому становищі людей. Всупереч «антикапіталістичним» воланням марксистів, які самі настільки зрослись з капіталістичною системою, що просто не можуть існувати поза нею, всупереч стогону економіки про податковий та кредитний банківський тягар – відсутнє ясне бачення справжнього ворога: крупного міжнародного єврейського капіталу.

Всевладдя спекулятивного банківського капіталу проявляється в тому, що він, не докладаючи жодних зусиль, завдяки відсотку, дивіденду і ренті стає все могутнішим. Диявольський принцип брехні сьогодні перемагає принцип творчої праці. У економічному полоні єврейського капіталу знаходиться і сільський трудівник, який для того, щоб фінансувати своє підприємство, або вимушений брати “кредити”, які він повинен оплачувати за такою високою ставкою, що відсотки з’їдають дохід від його роботи, або, потрапивши в безвихідне положення, залізає в борги і тепер повинен тягнути за собою, немов свинцеву гирю, від якої неможливо позбутися, іпотечні позики що підлягають погашенню.

В тому ж єврейському полоні знаходяться і представники малого бізнесу, які вимушені працювати майже тільки для того, щоб сплатити відсотки за “люб’язно надані” банківські кредити. У тому ж полоні знаходяться всі ті, хто вимушений своєю розумовою або фізичною працею заробляти свій хліб, тоді як чисельно малий в порівнянні з ними прошарок суспільства – без щонайменших зусиль і праці – зі своїх відсотків, банківських і біржових прибутків, міжнародних фінансових операцій і так далі витягує величезні доходи. У полоні єврейських фінансових структур знаходиться і промисловець, який наполегливою працею створив своє підприємство, і тепер, коли з часом його власність перетворилася на “акціонерне суспільство”, не є тут господарем, вільним ухвалювати ті або інші рішення. Сьогодні він повинен задовольняти ненаситну пристрасть до отримання прибутку членів “наглядової ради акціонерів” – якщо звісно не хоче, щоб його викинули за ворота колись створеного ним самим заводу або фабрики.

У єврейський фінансовий полон потрапляє кожен народ, який задовольняє свою потребу в грошових коштах завдяки банківським позикам. Потрапила туди і Україна, отримавши $16,5 млрд. від МВФ (Міжнародного валютного фонду). Але український народ мовчазливо спостерігав за цим, спостерігав немов кінь, якого впрягають у ярмо кредитної позики, новітнього процентного рабства. Хоча міг повстати проти цього, міг хоч раз висловити свою волю, як це зробили цими днями латиші, незгодні з рішенням уряду Латвії взяти кредит МВФ. Адже у цьому полоні гине кожен народ, що надав представникам грошової влади – банкірам, – свої найважливіші внутрішньополітичні суверенні права: управління своїми фінансами (фінансовий суверенітет), свої транспортні мережі (транспортний суверенітет) і нагляд за зборами найважливіших податків і мита. У єврейській кабалі знаходяться всі народи і уряди, які схилилися перед владою позикового капіталу.

Підготував: Артем Сварг, УНТП