Українска Націонал – Трудова Партія

Нацiональний День Працi (оновлено)

Сонячним днем, 1 травня 2008 року в мiстi Киевi вiдбувся марш i мiтинг в честь Нацiонального Дня Працi. Хода, в якiй брало участь понад 200 чоловiк, розпочалася з парку Шевченка i пройшла стародавнiм центром столицi Украiни, до Контактовоi площi на Подолi.

Пiд час маршу лунали гасла: “Раса. Нацiя. Соцiалiзм!”, “Нi – глобалiзацii!”, “Слава Украiнi! Героям слава!”, “Олiгархiв на ножi!”, “Слава трудящим Украiни!”, “Слава нацii! Смерть ворогам!”, “Украiна – трудящим!”, “Геть капiталiзм!”, “СОТ – анклав сiонiзму!”, “Украiна для украiнцiв!” тощо. Поеднанням традицiйних нацiоналiстичних гасел з соцiалiстичними, було показано, що, як соцiальне визволення неможливе без нацiонального, так i боротьба за звiльнення нацii неможлива без боротьби за звiльнення трудящих, за знищення капiталiзму i побудову соцiалiстичноi народноi спiльноти.

Пiд час маршу, крiм перелiчених вище гасел, в мегафон постiйно лунали короткi промови зверненi до громадян i роз’яснюючi суть нашоi першотравневоi акцii, на кшталт: “При СССР було погано, але при капiталiзмi стало ще гiрше. Ми нацiональнi соцiалiсти, боремось проти капiталiзму i комунiзму за свободу украiнських трудящих i за майбутне украiнських дiтей. Кияни та гостi столицi, приеднуйтесь до нас, ставайте пiд прапори нацiонального соцiалiзму i разом ми переможемо”. Вся увага i цiкавiсть великоi кiлькостi перехожих громадян була цiлком прикута до маршу. В результатi по дорозi з Андрiевського узвозу до Контрактовоi площi до колони УНТП приедналася чимала кiлькiсть перехожих громадян якi прослiдували разом з нами на мiтинг.

Пiднiжжя пам’ятника непереможному украiнському гетьмановi Петровi Сагайдачному було обрано за iмпровiзовану трибуну для промовцiв та оточено транспарантами з гаслами акцii: “Раса. Нацiя. Соцiалiзм.” та “Украiнi – украiнський соцiалiзм!”.

Першим слово взяв голова Котовського вiддiлу УНТП, один з iдеологiв Партii тов. Макс. Вiн почав з того, що працьовитий украiнський народ знаходиться зараз пiд владою олiгархiв, спекулянтiв та шахраiв головною цiннiстю для яких е грошi. Цi люди не здобувають своi статки тяжкою працею, як бiльшiсть украiнцiв, а живуть за рахунок або ж награбованого, або ж за рахунок нетрудових прибуткiв. Товариш Макс також зазначив, що тiльки нацiональний соцiалiзм зможе змiнити суть речей, i зробити щоб грошi працювали для економiки, а економiка для народу, а не навпаки.

Далi до промови став Голова Украiнськоi нацiонал-трудовоi партii, Евген Герасименко. Свiй виступ вiн розпочав iз засудження сучасних засобiв масовоi iнформацii, якi будучи фiнансованi олiгархами, постiйно прославляють злодiiв, шахраiв, проституток, дебiлiв та iншi антисоцiальнi елементи, натомiсть постiйно принижують та зневажають чесних людей працi, як фiзичноi так i розумовоi. Ця брудна практика мае бути припинена! Далi тов. Евген виголосив i прокоментував вимоги акцii, а саме:

  1. Запровадження трудового обов’язку (що унеможливить паразитарне iснування антисоцiальних елементiв, i дасть краiнi мiльйони робочих рук)
  2. Створення безкласового i безкастового суспiльства (в новому суспiльствi нацiонального соцiалiзму не буде “елiтних” закладiв освiти чи вiдпочинку, бiльш того образи трудящих людей за iхню професiю чи соцiальний статус будуть каратись)
  3. Рiвнiсть громадян в правах i обов’язках. (права мають бути спiвмiрнi обов’язкам)
  4. Лiквiдацiя лихварства – процентного рабства (“Чому молода сiм’я мусить переплачувати подвiйну цiну за квартиру беручи кредит, якщо житло мае належать iй по закону?”, – сказав Голова УНТП)
  5. Нацiоналiзацiя всiеi банкiвськоi, фiнансовоi i страховоi сфери економiки (Що поставить капiтал на службу народу, та унеможливить фiнансовi махiнацii)
  6. Скасування нетрудових прибуткiв. (Хто не працював – той не отримае грошей)
  7. Справедливий розподiл прибуткiв. (Нацiональний соцiалiзм за пряму участь трудящих в прибутках пiдприемств)
  8. Скасування пакету законiв щодо вступу в СОТ. (Лiквiдацiя економiчноi неволi для Украiни, захист вiтчизняного виробника).

Насамкiнець тов. Евген сказав: “Ми пiдтримуемо гасло нацiоналiстiв “Украiна – для украiнцiв”. Але ми, як нацiональнi соцiалiсти, розумiемо, що виконати це завдання при капiталiзмi просто неможливо! Покласти край пануванню чужинцiв може тiльки украiнський соцiалiзм”.

Останнiм до промови взявся тов. Едуард, iдеологiчний референт УНТП, викладач одного зi столичних унiверситетiв.

Спершу вiн розповiв iсторiю, яка змусила стати його нацiональним соцiалiстом, коли вiн став свiдком того, як у дешевому закладi громадського харчування бабуся не мала грошей, щоб купити своiй онучцi булочку, а вiн будучи на той час бiдним студентом-фiлософом, не мiг iм нiчим допомогти. Загалом iдеологiчний референт УНТП в своiй промовi переконливо довiв, що тiльки наша iдеологiя здатна забезпечити збереження нашого народу та майбутне для украiнських дiтей, i бiльш того, майбутне для всiх бiлих народiв Европи.

В акцii окрiм киян, взяло участь багато молодих патрiотiв з регiонiв. Зокрема потужну делегацiю сформувало вiддiлення УНТП в мiстi Запорiжжя, у значнiй кiлькостi були присутнi товаришi з Харкова, Вiнницi, Котовська. Були окремi представники з Мелiтополя, Кiровограда, Сiмферополя, Вишгорода, Херсона та iнших мiст та сiл Украiни. Завiтали на марш також кiлька осiб з братнiх нацiоналiстичних органiзацiй.

Загалом акцiя пройшла в атмосферi оптимiзму та вiри у правильнiсть нашого шляху!

Перемозi Слава!