Українска Націонал – Трудова Партія

Ідеологічні засади УНТП

Українська націонал-трудова ідеологія – це світогляд, що охоплює національні інтереси України та соціальні інтереси українців як вищі цінності і визначає їх добро на підставі законів природи, з яких виходять наступні засади:

1) Націонал-трудова ідеологія є ідеалістичним і революційним світоглядом боротьби і труда. Це боротьба проти світового зла за збереження нації і труд для створення нового справедливого ладу на руїнах міжнародної фінансової системи.

2) Грядущим ладом є устрій національної і соціальної справедливості, що ґрунтується на народній традиції. Тому ми поборюємо інтернаціоналізм у ліберальній або комуністичній формі, як руйнівний і протиприродний.

3) Підставами нашої політичної філософії є воля і влада української нації, що гарантуватиме права кожного її члена. Український порядок на український землі – це національна справедливість.

4) Наша нація – не лише самобутня духовна, але й неповторна кровна спільнота. І це наша найбільша цінність. Всі українці мають одне походження і належать до єдиної нації, де б вони не жили.

5) Націонал-трудова ідеологія – це правий (національний) соціалізм. Наша ідея є виразом волі здорових людей бути вільними у соціально справедливому суспільстві. Соціальна справедливість означає: кожному своє, а не кожному одне й те саме. Гасло правого соціалізму: кожному по труду, кожному гідну (відповідну до результатів труда) винагороду.

6) Природною метою життя кожної людини є внесок у справу збереження та розвитку власного народу і його цивілізації. Тому націонал-трудовий світогляд плекає сильну і вольову особистість, цінностями якої є честь, вірність і обов’язок. Нескінченне удосконалення людини і всього народу – це наша мета.

7) Виразником національної ідеї та інтересів має бути ініціативна меншість людей, воля яких стоїть на захисті інтересів народу. Вони вирішують долю держави, але й несуть за це абсолютну відповідальність.

8) Метою існування кожного народу є його власна велич і внесок у світову цивілізацію. Сенсом життя української нації є світова велич, що здійсниться шляхом націоналістичного триному: відродження, очищення і поширення.

9) Націонал-трудова ідея охоплює всі ділянки суспільного життя і об’єднує народ навколо національної ідеї. Не має бути таких класових, конфесійних чи індивідуальних інтересів які б суперечили інтересам нації і знаходились поза нею. Лише відданість народу творить здорову індивідуальність.

10) Завдання держави – служити нації, а отже і кожному громадянину окремо. Держава правомірна тоді, коли керується інтересами української нації. Наш принцип: не нація для держави, а держава для нації.

11) Підставою нового ладу є закон, перед яким рівні всі і порядок, який встановлює справедливість та охороняє честь, життя, шлюб, власність і все на чому ґрунтується народна держава. Народна дисципліна і особиста відповідальність – умови чинності нового порядку.

12) У центрі уваги нашої соціальної ідеї стоїть українська сім’я і українська дитина. Сім’я – це коріння народу, а діти – його майбутнє. Лише створення умов для їх розвитку є показником національного успіху.